Ukrainian (UA)Russian (CIS)

Iнтернет-конференція

І Всеукраїнська економіко-правнича інтернет-конференція

«Економіко-правові виклики в 2012 році»

м. Львів, 4 листопада 2011 р.

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І Всеукраїнської економіко-правничої конференції «Економіко-правові виклики в 2012 році», яка відбудеться 4 листопада 2011 року в м. Львів.

За результатами конференції планується видати збірник матеріалів конференції.

В рамках конференції планується робота за наступними тематичними секціями:

1. Теорія та історія держави і права, філософія права.

2. Конституційне право України та зарубіжних країн,  адміністративне та фінансове право, адміністративний процес, інформаційне право.

3. Цивільне, господарське право та процес, сімейне право, міжнародне приватне право.

4. Кримінальний процес та криміналістика, кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право.

5. Трудове право та право соціального забезпечення.

6. Земельне, аграрне, екологічне та природоресурсне право.

7. Економічна теорія, економетрія, та статистика.

8. Фінанси, банківська та страхова справа.

9. Маркетинг та стратегічне управління, ЗЕД.

10. Менеджмент, HR та оперативне управління (логістика).

Місце проведення конференції: м. Львів, вул. Бузкова 2

 

Для участі у конференції необхідно надіслати одночасно:

1. Заявку на участь в конференції за формою, що вказана нижче;

2. Електронний варіант тез доповіді;

3. Відскановану (сфотографовану) копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Вищезазначені матеріали необхідно надіслати до 23.00 год. 1 листопада  2011 року на наступну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Документи повинні бути підписані (назва файлів) за наступним прикладом:

Петренко_Тези, Петренко_Заявка, Петренко_Квитанція

 

Примітка:

1. Про одержання заявки на участь у конференції Оргкомітет обов’язково надішле підтвердження.

2. У випадку неодержання підтвердження просимо звернутись до Оргкомітету.

3. Участю в конференції Ви погоджуєтеся з «Умова участі», що розміщені на сайті http://zorepad.org.ua/uk/nanr/76-terms.html

 

Вимоги до оформлення тез доповідей

Ø Обсяг наукових тез - до 5 сторінок, текстовий редактор — Microsoft Word, орієнтація – книжкова, поля – усі 20 мм; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Ø Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Ø Перший рядок – назва секції (шрифт жирний, вирівнювання - праворуч)

Ø Другий рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний, вирівнювання по центру).

Ø Третій – прізвище та ініціали автора (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю).

Ø Четвертий – курс та місце навчання (роботи), посада, науковий ступінь, вчене звання.

Ø Далі йде текст доповіді, вирівняний по ширині з відступом зліва 1,25 см.

Ø Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках — [2, 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге — номер сторінки.

Ø Список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342)).

Ø Формули повинні бути розміщені по центру і мати порядковий номер. Наприклад:

(1)

Великі формули повинні бути розбиті на декілька рядків.

Ø  Таблиці повинні бути розміщені в одній сторінці. Таблиці повинні мати заголовок, розміщений над таблицею. Заголовок повинен бути оформлений так: кегель – 11, шрифт Times New Roman.

Ø Рисунки також повинні бути розміщені в межах однієї сторінки. Всі зображення повинні бути растровими, збереженими у форматі *.tiff або *.jpeg з роздільною здатністю не менше 300 dpi та надіслані приєднаними файлами разом із матеріалами доповіді. Кожний рисунок повинен бути підписаний знизу. Підпис рисунку треба оформляти так: : кегель – 11.

 

Витрати, щодо видачі збірника матеріалів тез конференції здійснюється за рахунок внесків учасників заочної інтернет-конференції.

Розмір організаційного внеску становить 70 грн.

Оргвнесок слід перераховувати за наступними банківськими реквізитами:

Банк одержувача: Центральна філія ПАТ «КРЕДОБАНК» м. Львів

Поточний рахунок одержувача: 26009012666

ЗКПО 25228655

МФО банка одержувача:  325365

Отримувач: ПП "Зорепад-Люкс"

Призначення платежу: [ПРІЗВИЩЕ УЧАСНИКА] - оплата видання матеріалів тез заочної інтернет-конференції.

У разі заочної участі у конференції збірник буде надісланий до 10 грудня 2011 року на поштову адресу учасників, вказану у заявках.

 

Приклад оформлення заявки

1. Прізвище, ім’я, по батькові

2. Назва секції

3. Повна назва організації або вищого навчального закладу, в якому навчається учасник

4. Назва факультету, курс (рік навчання)

5. Тема доповіді

6. Домашня адреса, індекс

7. Контактний телефон

8. Електронна адреса

 

Контакти організаційного комітету:

Національна академія наукового розвитку

79049, м. Львів, вул. Драгана 26/13

Телефон: 0503700941 - Гомзяк Ігор Андрійович

0979048744 – Надашкевич Віталій Олегович

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Альтернативні електронні поштові адреси у разі технічних проблем:  igor.gomzyak[at]gmail.com  або witoberest[at]gmail.com

www.zorepad.org.ua

--------------------------

Інформаційний листок:

- Завантажити в DOC 52 KB

- Завантажити в DOCX 32.0 KB

- Завантажити в PDF 488 KB

 Tweet
 

Наша продукція: