Ukrainian (UA)Russian (CIS)

Відбулося!
There are no translations available.

Шановні колеги!

Насамперед, дозвольте подякувати Вам за те, що Ви знайшли можливість відреагувати на нашу пропозицію взяти участь у конференції та висловити свою думку з актуальних питань. Мене, як і весь колектив НАНР тішить той факт, що в Україні, навіть в скрутний час, зростає зацікавленість до наукових досліджень, кількість яких поступово,але й впевнено, переходить на новий якісний рівень.

 

Рішення про проведення конференції було прийняте на Загальних зборах НАНР в травні 2011 року. Було вирішено об’єднати правничу та економічну проблематику, адже в бізнесі право та економіка завжди йдуть пліч опліч.  Одночасно в українській науці остатніх років спостерігалася ізоляція зазначених наук, як в межах ВНЗ, так і в сфері практичного застосування. Ото ж необхідність наукового розвитку поставила перед нами завдання переступити штучно створені бар’єри з метою опрацювання міжгалузевого системного підходу до вирішення актуальних проблем, пошуку відповідей на питання, що на часі.

Хочу висловити подяку за співпрацю та поміч в організації конференції  Національному університету «Львівська політехніка», Львівському державному університету внутрішніх справ, Варшавському університету, та зокрема деканові Факультету управління др. проф. Алойзи З. Новаку, Національному університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Адвокатському об’єднанню «Гураль, Надашкевич, Гомзяк та партнери». Окрему подяку висловлюю Корпорації «Українські мінеральні води».

Шановні колеги, сподіваюся що ми і в подальшому зможемо розвивати нашу співпрацю з метою розвитку української науки, підняття освіти та господарки на новий рівень, боротися з халатністю та профанацією!

Бажаю Вам натхнення, внутрішньої стійкості та сили, творчих та професійних успіхів!

 

З повагою,

докторант Варшавського університету,

член Наглядової ради НАНР                                               Надашкевич В.О.

 

Приєднуюся  до подяки.

Колеги, я також хочу подякувати Вам за проявлену активність, та як наслідок – надіслані тези. Це перший наш досвід, можливо він не зовсім вдався як ми уявляли. Тим не менш, ми приємно здивовані тією кількістю тез, що надійшли. Ми вважаємо, що науку не можна ізолювати в окремий стан. Окрім міжнаукового спілкування, наука повинна популяризовуватися і за межами академічного кола.

Що спільного між науковцем та підприємцем ? На нашу думку – це самостійність, незалежність, та відповідальність за свої вчинки. Що науковець, що підприємець самостійно та незалежно обирають власний шлях розвитку. І саме їх внутрішнє переконання, внутрішній імператив заставляють відчувати відповідальність за вчинки та наслідки діяльності.

Відношення до праці, терплячість, прагматизм, утилітаризм, раціоналізм. ідея свободи та рівності – ось ті поняття, що є спільними і для науковця, і для бізнесмена. Але кожен з них діє та творить на власних «полях». Тим не менш об’єднуючись, кооперуючи зусилля – можна досягти синергетичного ефекту. Це такий ефект коли «2+2=5». Тобто такі ресурсно-виробничі та товарно-ринкові комбінації, в яких ефект від суми перевищує суму складових елементів. При цьому виникає додаткова одиниця ефекту (1=5-4) що обумовлюється синергізмом, або синергетичним ефектом.

Зі свого боку, ми плануємо крім видання збірника тез, також опублікувати електронний варіант , для залучення ширшого кола читачів. І звичайно ж почнемо розробку проекту проведення конференції весною, проаналізувавши отриманий досвід.

Особливо подяку хочу висловити своєму науковому керівнику: заслуженому юристу України, доктору юридичних наук, професору  - Степану Степановичу Сливці. Саме його праці над вивченням культури та поведінки особи юриста, деонтологічних принципів діяльності юриста – надихнули мене на рішучі дії, так би мовити від переходу зі світу ідей до світу дій.

З повагою,

аспірант Львівського державного

університету внутрішніх справ,

член Наглядової ради НАНР                                                        Гомзяк І.А.

 

P.S.

Шановіні колеги! Електронна версія збірника тез конференції буде в вільному доступі в найближчі дні!

 

Наша продукція: